Hướng dẫn thủ tục xin visa Hàn quốc

Giá 215$

1. VISA THƯƠNG MẠI

Công ty mời ( Phía Hàn Quốc)

 • Thư
  mời gốc (bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh , ghi rõ chi tiết nhân sự, nội
  dung, lý do, thời gian mời).
 • 01
  giấy xác nhận của nơi cấp giấy phép kinh doanh (bản gốc, do phòng thuế
  cấp) (Certificate for Business Registration) 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.
 • 01
  giấy bảo lãnh có công chứng Nhà nước Hàn Quốc (bản gốc, do phòng công
  chứng Hàn Quốc cấp)
 • Bản
  sao giấy phép đăng ký kinh doanh
 • Photo
  chứng minh thư người mời (người có tên trong giấy phép đăng ký kinh doanh
  của công ty Hàn Quốc)

Công ty được mời ( Phía Việt Nam)

 • Giấy
  chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch tiếng Anh công chứng nhà nước (nếu đi
  lần đầu phải kèm theo bản gốc để đối chiếu)
 • Quyết
  định cử đi công tác bản gốc kèm bản dịch tiếng Anh
 • Hợp
  đồng lao động bản gốc và 01 bản sao ( kèm theo bản dịch tiếng Anh )
 • Chứng
  từ làm ăn của hai bên (B/L, L/C, hợp đồng mua bán, hoá đơn xuất nhập hàng
  với Hàn Quốc hoặc với các công ty nước ngoài v.v… ) (Không cần nếu trong
  lần giao dịch đầu tiên )

2. VISA DU LỊCH

 • Chứng
  minh khả năng tài chính (sổ tiết kiệm hoặc số dư tiền gửi ngân hàng) bản
  gốc, bản dịch tiếng Anh có công chứng Nhà nước
 • Chứng
  minh nghề nghiệp và chứng minh thu nhập kèm bản  dịch tiếng Anh
 • Lịch
  trình thăm quan kèm bản dịch tiếng Anh
 • Giấy
  xác nhận đã đặt khách sạn trong thời gian ở HQ
 • Nếu là
  Công ty du lịch nộp cho đoàn thì ngoài nộp những giấy tờ trên cho cá nhân,
  Cty phải có giấy mời, danh sách người đi, lịch trình tour của công ty du
  lịch Hàn Quốc, và công ty Việt nam phải nộp cả bản sao Giấy phép kinh
  doanh và Giấy phép lữ hành Quốc tế của công ty có dịch tiếng Anh công
  chứng)

3. VISA KẾT HÔN

 • Giấy
  xác nhận quan hệ hôn nhân và giấy xác nhận quan hệ gia đình (bản gốc)
 • Mẫu
  khai sứ quán do người chồng/vợ Hàn Quốc viết (có thể vào trang www.mofat.go.kr/vietnam để lấy mẫu)  Chú ý mẫu khai phải khai đầy đủ, chi
  tiết.
 • Chứng
  minh khả năng tài chính của chồng/vợ (người Hàn Quốc ( khả năng đóng thuế
  hoặc chứng minh nghề nghiệp hoặc giấy phép kinh doanh bản sao )
 • Giấy
  chứng nhận kết hôn ở Việt Nam
  dịch tiếng Anh công chứng nhà nước.
 • Bản
  khai phỏng vấn lãnh sự (người Việt nam khai)

4. VISA THĂM CON (CON
RỂ/DÂU MỜI BỐ MẸ VỢ/CHỒNG)

 • Thư
  mời gốc
 • Giấy
  bảo lãnh bản gốc có công chứng nhà nước Hàn Quốc (trong thư bảo lãnh
  ghi  rõ nội dung mời)
 • Giấy
  xác nhận quan hệ hôn nhân và giấy xác nhận quan hệ gia đình (bản gốc)
 • Bản
  sao thẻ cư trú nước ngoài của người vợ/chồng (người đã đổi sang quốc tịch
  Hàn Quốc thì thay bằng bản sao Chứng minh thư bên Hàn Quốc của người Việt Nam)
 • Giấy
  bảo lãnh quay trở lại Việt Nam
  (do con rể/con dâu người Hàn Quốc viết rồi đóng dấu, ký tên)
 • Hồ sơ
  chứng nhận quan hệ ruột thịt giữa người mời và người được mời.(Giấy khai
  sinh của con gái/ con trai kết hôn với người Hàn dịch tiếng Anh công chứng
  Nhà Nước hoặc sổ hộ khẩu Việt Nam dịch tiếng Anh công chứng Nhà nước)
 • Nếu
  trong trường hợp mời anh/ chị/ em ruột thì phải có giấy khai sinh của hai
  người dịch tiếng Anh công chứng Nhà nước.

5. VISA THĂM NGƯỜI
THÂN ĐANG HỌC THẠC SĨ , TIẾN SĨ HOẶC CÓ CÁC LOẠI VISA E3, E7 TẠI HÀN QUỐC

(Chỉ mời được vợ/
chồng/ hoặc bố mẹ đẻ/ con)

 • Thư
  mời gốc của cá nhân, cơ quan, công ty nơi người Việt Nam đang
  làm việc
 • Các
  giấy tờ chứng minh cho việc học tập hoặc làm việc tại Hàn Quốc
 • Bản
  photo thẻ cư trú nước ngoài của người đang học tập hoặc làm việc bên Hàn
  Quốc
 • Giấy
  khai sinh dịch tiếng Anh công chứng Nhà nước (trong trường hợp mời bố/ mẹ/
  con) hoặc giấy phép đăng ký kết hôn dịch tiếng Anh công chứng Nhà nước
  (trong trường hợp mời vợ/ chồng )

6. VISA DU HỌC (NGƯỜI
ĐI HỌC TỰ NỘP HỒ SƠ, KHÔNG NHẬN HỒ SƠ NỘP QUA CÁC CÔNG TY TƯ VẤN)

a. Du học đại học tự túc và học tiếng

 • Giấy
  nhập học bản gốc (Certificate of admission).
 • Giấy
  bảo lãnh (có công chứng nhà nước nếu có người Hàn bảo lãnh).
 • Chứng
  minh khả năng tài chính, khả năng thu nhập lương của bố mẹ hàng tháng
  (dịch tiếng Anh công chứng nhà nước)
 • Sổ tiết
  kiệm bản gốc và bản sao (sổ tiết kiệm phải nộp trước thời gian nộp hồ sơ
  là 6 tháng , tối thiểu là $10,000)
 • Bằng
  tốt nghiệp, bảng điểm (học bạ) dich tiếng Anh công chứng nhà nước.(kèm bản
  gốc để đối chiếu)

 • yếu lý lịch dịch tiếng Anh hoặc tiếng Hàn có công chứng nhà nước
 • Kế
  hoạch học tập (ghi đầy đủ và chi tiết: Tên, ngày tháng năm sinh, môn học,
  trường đăng ký học, lý do tại sao chọn môn học và tường đại học đó, ai sẽ
  là người chu cấp phí sinh hoạt, có mối quan hệ nào với người Việt nam hoặc
  người Hàn Quốc ở Hàn Quốc không; Sau khi học xong ở Hàn Quốc, kế hoạch
  trong tương lai là gì. Học sinh phải tự viết bằng tiếng Hàn. Không chấp
  nhận bản dịch)
 • Bản
  tự giới thiệu về bản thân (tình trạng hiện tại ví dụ nghề nghiệp, nơi làm
  việc v.v…; Hoàn cảnh gia đình (nghề nghiệp
  hiện tại, nơi làm việc, địa chỉ và điện thoại liên lạc của các
  thành viên trong gia đình; Quá trình học tập trước đây của bản thân; Trình
  độ tiếng Hàn. Học sinh phải tự viết bằng tiếng Hàn. Không chấp nhận bản
  dịch
 • Bố
  hoặc mẹ viết lý do tại sao cho con theo học ở trường đã đăng ký;  cam kết có khả năng bảo đảm chi phí cho
  con trong thời gian theo học tại Hàn Quốc, kế hoạch tương lai cho con

b. Công ty Hàn Quốc bảo lãnh cho đi học tiếng

 • Ngoài
  những giấy tờ dã nêu trong phần Visa du học tự túc còn cần phải có thêm
  giấy tờ sau:
 • Giấy
  bảo lãnh và bảo lãnh khả năng tài chính của công ty Hàn Quốc có công chứng
  bản gốc.

7.  HỒ SƠ XIN VISA ĐI HỌC THẠC SỸ HOẶC TIẾN SỸ

 • Giấy
  nhập học bản gốc
 • Bằng
  tốt nghiệp, bảng điểm (bản gốc và bản dịch tiếng Anh có công chứng nhà
  nước)
 • Trong
  trường hợp nhận được học bổng bán phần (không phải học bổng 100% )
  thì  phải chứng minh khả năng tài
  chính của gia đình hoặc của người bảo lãnh ).

8. VISA DO CHÍNH PHỦ
MỜI

 • Thư
  mời gốc của chính phủ ( Nếu đi trên 90 ngày thì phải có giấy của Bộ tư
  pháp Hàn Quốc )
 • Quyết
  định cử đi công tác ( có kèm theo bản dịch tiếng Anh )

9.  VISA LAO ĐỘNG

 • Phải
  có số Visa do Bộ tư  pháp Hàn Quốc
  cấp

 • hợp đồng ký lại với công ty Hàn Quốc

10. VISA ĐI ĐÀO TẠO
(Training)

Công ty mời đào tạo

 • Giấy
  mời gốc bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh
 • Hồ
  sơ liên quan đến việc đưa đi đào tạo (mục đích đào tạo, kế hoạch đào tạo
  ).
 • Hồ
  sơ liên quan đến việc thành lập của công ty mời đi đào tạo (giấy phép kinh
  doanh bản sao ).
 • Chứng
  minh  tài chính của công ty mời  để chứng tỏ công ty mời có khả năng chi
  trả mọi chi phí cho người đi đào tạo.
 • Giấy
  bảo lãnh của công ty mời có công chứng nhà nước Hàn Quốc (bản gốc)

Công ty cử đi đào tạo

 • Giấy
  phép thành lập hoặc giấy phép kinh doanh kèm bản dịch tiếng Anh có công
  chứng nhà nước
 • Hợp
  đồng lao động bản gốc kèm 01  bản
  sao và bản dịch tiếng Anh
 • Quyết
  định cử đi đào tạo kèm bản dịch tiếng Anh

11. VISA ĐI DỰ HỘI
NGHỊ (đối  với các tổ chức và cơ quan nhà
nước như các bộ ,các viện)

Phía Hàn Quốc

 • Giấy
  mời gốc bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh

Phía Việt Nam

 • Hợp
  đồng lao động hoặc Giấy chứng minh nghề nghiệp (có xác nhận của cơ quan
  kèm bản dịch tiếng  Anh)
 • Quyết
  định cử đi dự hội nghị kèm bản dịch tiếng Anh

 12. VISA QUÁ CẢNH (Visa transit)

Visa quá cảnh sẽ được
cấp tùy theo từng trường hợp cụ thể

 • Phải
  có Visa vào nước cần đến (nước chính)

 • máy bay khứ hồi kèm bản photo

* Hồ sơ xin visa gồm:

 • 01
  đơn xin cấp visa (theo mẫu của Sứ quán) có dán 01 ảnh 3 x 4cm chụp trong
  vòng 3 tháng kể từ ngày nộp xin visa
 • Hộ
  chiếu gốc
 • Những
  giấy tờ cần thiết như đã nêu trên

*Thời hạn xét cấp visa:

 • 5
  ngày làm việc nếu hồ sơ không có vấn đề (áp dụng cho các loại visa trừ
  visa Kết hôn, Du học tự túc và Lao động)
 • Trong
  các trường hợp phải bổ sung giấy tờ thì thời gian cấp Visa có thể dài hơn
  so với quy định và sau ngày bổ sung từ 1 đến 2 ngày sẽ thông báo kết quả
 • Những
  hồ sơ đã bị từ chối thì phải đến lấy lại hộ chiếu trong vòng 1 tuần từ
  ngày thông báo

 

Comments