Khách sạn Quang Trung

Khách sạn Quang Trung

Khách sạn 1 sao

 Địa chỉ: 12A Quang Trung – TP. Đồng Hới
– Email: quangtrunghotel@gmail.com
– Số phòng: 04 phòng đơn, 08 phòng đôi.