“Lệ thủy gạo trắng nước trong Ai về Lệ Thủy thong dong con người” Nói đến mảnh đất Lệ Thủy, mảnh đất nằm ở phía Nam... Chi tiết