0 review
Giá từ: 5.990.000
View

Hạ Long – Yên Tử

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Khởi hành: hàng tháng

Phương tiện: Ô
tô – Tàu

Điện thoại: 0523 850 505

Liên hệ ngoài giờ: 09123 56056

Hành trình: HẠ
LONG  – YÊN TỬ


 

0 review
Giá từ 1.450.000 VNĐ
View

Hạ Long-Tuần Châu

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

KH Tháng:

Phương tiện: Ô tô – Tàu

Điện thoại: 0523 850 505

Liên hệ ngoài giờ: 09123 56056

Hành trình: Hà Nội – Hạ Long – Đảo Tuần Châu – Hà Nội

0 review
Giá chỉ từ 800.000 VNĐ
View

Hà Nội – Hạ Long – Sapa – Chùa Hương

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Khởi hành: hàng tháng

Phương tiện:ô tô, tầu hỏa

Điện thoại: 0523 850 505

Liên hệ ngoài giờ: 09123 56056

Hành trình:

HÀ NỘI – HẠ LONG – SAPA  – CHÙA
HƯƠNG

0 review
Giá chỉ từ 2.000.000 VNĐ
View

Hà Nội - Hạ Long - Sapa

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Khởi hành: hàng tháng

Phương tiện: ô tô, tầu hỏa

Điện thoại: 0523 850 505

Liên hệ ngoài giờ: 09123 56056

Hành trình: 

HÀ NỘI – HẠ LONG – SAPA – HÀ KHẨU – HÀ NỘI

0 review
Giá từ 1.900.000 VNĐ
View

Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long - Sapa

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Khởi hành: hàng tháng

Phương tiện: ô tô, tầu hỏa

Điện thoại: 0523 850 505

Liên hệ ngoài giờ: 09123 56056

Hành trình:  HÀ NỘI –  KHU DU LỊCH TRÀNG AN –
CHÙA BÁI ĐÍNH – YÊN TỬ – HẠ LONG – TUẦN CHÂU – SAPA

0 review
Giá chỉ từ 2.100.000 VNĐ
View