7 Cảnh thần tiên ở Trung Quốc

Giá từ 400 USD

 

 

 

1. Nhng
cánh đng mng mơ huyn V Nguyên, tnh
Giang Tây

 

 

2. Rung bc thang tnh Vân Nam

 

 

3. Làng c
Shuhe, tnh Vân Nam

 

 

 

4. Núi Siguniang kỳ vĩ, phía nam tnh T Xuyên

 

 

 

5. Cảnh
trung du miền núi ở Hương Cách Lý Lạp,
tỉnh Vân Nam

 

 

6. Đồng cỏ xanh mướt mát ở Hô Luân
Bối Nhĩ, phía bắc vùng Nội Mông

 

 

7. Núi non trùng điệp
như chốn tiên cảnh ở Trương Gia Giới, trung
tâm tỉnh Hồ Nam

Ngun: Theo website ngoisao

Comments