Tập huấn nghiệp vụ Du lịch cho quản lý và nhân viên các nhà hàng phục vụ khách du lịch

nghiep vu du lich quang binh

Khóa tập huấn được kéo dài từ ngày 12 đến 17/11/2014 với các nội dung chính: Tổng quan về du lịch Quảng Bình và các quy định liên quan đến cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt chuẩn; Kỷ năng giao tiếp, ứng xử với khách du lịch; Văn hóa ẩm thực; Quản trị kinh doanh nhà hàng; Tiếng Anh giao tiếp cơ bản trong nhà hàng; Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đây là lần đầu tiên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn cho quản lý và nhân viên các nhà hàng, mục đích hướng đến là nâng cao các kỷ năng nghiệp vụ du lịch, đáp ứng Tiêu chí đánh giá cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 05/6/2014 của UBND tỉnh về ban hành Tiêu chí đánh giá cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

 

Minh Tuân

Comments