Nhà hàng Quảng Bình – Tâm Km 710 Nằm ngay trên đường quốc lộ 1A nằm giữa ranh giới Quảng Bình và Quảng Trị nơi có... Chi tiết