Phát hiện loài bò cạp Thiên Đường tại Phong Nha – Kẻ Bàng

15-01-2016 02:50

VQG Phong Nha – Kẻ Bàng vừa công bố 25 loài động vật và 3 loài thực vật được phát hiện. Đồng thời, đây cũng là nơi ghi nhận tồn tại 2 loài đặc hữu hẹp – chỉ tồn tại duy nhất ở Phong Nha – Kẻ Bàng.

Nằm ở miền Trung Việt Nam, trong hệ sinh thái bắc Trường Sơn, Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng là một khu vực chứa đựng những giá trị nổi bật toàn cầu về hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

Loài Bò cạp mới phát hiện tại Phong Nha -Kẻ Bàng

Di sản này là khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất Việt Nam với 84% là rừng nguyên sinh nhiệt đới ẩm trên núi đá vôi, chứa đựng đa dạng sinh học cao nhất Việt Nam.

Sự đa dạng động vật của Phong Nha – Kẻ Bàng được chứng minh với sự tồn tại của 464 loài động vật không xương sống và 825 loài động vật có xương sống thuộc 489 giống, 151 họ, 40 bộ.

Trong 25 loài động vật mới được ghi nhận, có 3 loài lưỡng cư, gồm: ếch giun (Ichthyophis chaloensis), nhái cây orlov(Rhacophorus orlovi), nhái cây quyết(Philautus quyeti);

15 loài bò sát, gồm: thạch sùng ngón Phong Nha – Kẻ Bàng(Cyrtodactylus phongnhakebangensis), rắn lục Trường Sơn(Viridovipera truongsonensis), tắc kè Phong Nha – Kẻ Bàng(Gekko scientiadvantura), rắn rào bua-rê (Boiga bourreti), thằn lằn tai noc-gi (Tropidophorus noggei), rắn mai gầm thành(Calamaria thanhi), thằn lằn bốn ngón (Sphenomorphus tetradactylus), rắn sãi an-d-rê-a (Amphiesma andreae), rùa tròn đẹp (Cuora cyclornata), thằn lằn chân ngắn boê-me(Lygosoma boehmei), thạch sùng ngón ẩn (Cyrtodactylus cryptus), rắn sãi mép trắng (Amphiesma leucomystax), rắn trán x-mit (Fimbrios smithi), rắn khuyết đốm (Lycodon ruhstrati abditus), tắc kè ngón ro-x-lơ (Cyrtodactylus roesleri)

2 loài chim gồm: Chào mào trọc đầu (Pycnonotus hualon), chích núi đá vôi (Phylloscopus calciatilis);

và 5 loài thuộc lớp hình nhện có các loài, gồm: bò cạp Thiên Đường (Vietbocap thienduongensis), bò cạp Việt (Vietbocap canhi sp.n. ) và 3 loài nhện (Pholcus bifidus sp.nov., Pholcus caecus sp.nov. Khorata protumida sp.nov.)

Với 2.935 loài thực vật thuộc 1.002 chi, 198 họ. Đáng chú ý trong các kết quả nghiên cứu về thực vật là việc phát hiện thêm 3 loài mới cho khoa học, bao gồm: thu hải đường Việt(Begonia vietnamensis), phòng kỷ Quảng Bình(Aristolochia quangbinhensis Do), bùng bục Phong Nha (Mallotus phongnhaensis).

Đặc biệt, phát hiện quần thể bách xanh đá (Calocedrus rupestris) là một loài đặc hữu hẹp cho khu vực núi đá vôi hiện chỉ tồn tại ở Du lịch Phong NhaKẻ Bàng. Ngoài ra, còn phát hiện về 1 chi đặc hữu đơn loài Oligoceras thuộc họ thầu dầu rất hiếm ở Việt Nam.

Ngô Huyền

Comments

Tìm tour