Xuôi dòng Long Đại, ngồi trên thuyền vượt qua những con thác cạn vào đất xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình bạn sẽ... Chi tiết

Du lịch Quảng Bình – Chiếm hơn 1/3 diện tích đất huyện Quảng Ninh, giữa núi non trùng điệp, Trường Sơn là nơi được biết đến... Chi tiết