di tích quốc gia

0/5 trên tổng 0 đánh giá

Công nhận chùa Hoằng Phúc là di tích quốc gia

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định 4248/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Theo đó, khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên […]

Tìm tour