Cá nghéo là một loại cá xương sụn, có họ hàng với cá mập. Giống cá này không đẻ trứng mà đẻ con. Thịt cá, ít... Chi tiết