Cho thuê xe 16 chỗ

0/5 trên tổng 0 đánh giá

Daewoo – Lacetti SE

Giá trong ngày: 3.100.000VND
Phụ trội Km: 10.000 VND/km
Phụ trội giờ: 300.000 VND/h
Điện thoại: 0523 850505
Hotline: 09123 56056

Ford – Focus

Giá trong ngày: 3.100.000VND
Phụ trội Km: 10.000 VND/km
Phụ trội giờ: 300.000 VND/h
Điện thoại: 0523 850505
Hotline: 09123 56056

Toyota – Vios

Giá trong ngày: 2.800.000VND
Phụ trội Km: 10000 VND/km
Phụ trội giờ: 250.000 VND/h
Điện thoại: 0523 850505
Hotline: 09123 56056

Mercedes – E200

Giá trong ngày: 2.800.000VND
Phụ trội Km: 10000 VND/km
Phụ trội giờ: 250.000 VND/h
Điện thoại: 0523 850505
Hotline: 09123 56056

Tìm tour