ĐỒNG HỚI – CHÙA HOẰNG PHÚC – LĂNG MỘ THÀNH HẦU NGUYỄN HỮU CẢNH – NHÀ LƯU NIỆM ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP – ĐỒNG HỚI

“Lệ Thuỷ gạo trắng nước trong Ai về lệ thuỷ thong dong con người” Mảnh đất Lệ Thuỷ , nơi được xem là vựa lúa lớn nhất của Tỉnh Quảng Bình. Vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi sản sinh ra những vị tướng kiệt xuất cho dân tộc ta: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, … Đọc tiếp ĐỒNG HỚI – CHÙA HOẰNG PHÚC – LĂNG MỘ THÀNH HẦU NGUYỄN HỮU CẢNH – NHÀ LƯU NIỆM ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP – ĐỒNG HỚI