Đồng Hới - Sài Gòn - Phú Quốc - Đồng Hới

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành:
Phương tiện: Máy bay, Ôtô

Thời gian bắt đầu :

Điện thoại: 0523 850 505

Liên hệ ngoài giờ: Mr Cương 09123 56056/ Ms Hiền : 0914666873

0 review
Giá từ: 4.310.000 VNĐ
View

Quảng Bình - Đà Nẵng

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành:
Phương tiện: Máy bay, Ôtô

Thời gian bắt đầu :

Điện thoại: 0523 850 505

Liên hệ ngoài giờ: Mr Cương 09123 56056/ Ms Hiền : 0914666873

0 review
Giá từ: 3.219.000 VNĐ
View

Quảng Bình - Miền Tây

Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Khởi hành:
Phương tiện: Ôtô

Thời gian bắt đầu :

Điện thoại: 0523 850 505

Liên hệ ngoài giờ: Mr Cương 09123 56056/ Ms Hiền : 0914666873

0 review
Giá từ: 4.725.000 VNĐ
View

Quảng Bình - Quảng Ninh - Hà Nội - Quảng Bình

Thời gian: 5 ngày 5 đêm
Khởi hành:
Phương tiện: Ôtô

Thời gian bắt đầu :

Điện thoại: 0523 850 505

Liên hệ ngoài giờ: Mr Cương 09123 56056/ Ms Hiền : 0914666873

0 review
Giá từ: 4.230.000 VNĐ
View

Sài Gòn - Quảng Bình - Quảng Trị

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành:
Phương tiện: Máy bay, Ôtô
Điện thoại: 0523 850 505
Liên hệ ngoài giờ: Mr Cương 09123 56056/ Ms Hiền : 0914666873

0 review
Giá từ: 2.600.000 VNĐ
View

Tour Sapa

Thời gian: 3 ngày 4 đêm

Khởi hành: từ ngày 16/10 đến 19/10

Phương tiện: Ô tô

Điện thoại: 0523 850 505

Liên hệ ngoài giờ: 09123 56056

Hành trình: QUẢNG BÌNH – HÀ NỘI – LÀO CAI – SAPA – QUANG BÌNH

0 review
Giá từ: 2.840.000 VNĐ
View

Cù Lao Chàm - Ấn tượng Đảo Xanh

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần

Phương tiện: Đi & về bằng oto

Điện thoại: 0523 850 505

Liên hệ ngoài giờ: 09123 56056 / 0914666873

 

0 review
Giá từ: 1.960.000 vnđ
View

Quảng Bình - Hội An

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Khởi hành: Theo yêu cầu

Phương tiện: Đi & về bằng oto

Điện thoại: 0523 850 505

Liên hệ ngoài giờ: 09123 56056 / 0914666873

0 review
Giá từ: 3.710.000 VNĐ
View

Nha Trang - Đà Lạt

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: Theo yêu cầu

Phương tiện: Đi & về bằng oto

Điện thoại: 0523 850 505

Liên hệ ngoài giờ: 09123 56056

 

0 review
Giá từ: 3.950.000 VNĐ
View

Du lịch DMZ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Khởi hành: Tháng 7

Phương tiện: Ô tô.

Điện thoại: 0523 850 505

Liên hệ ngoài giờ: 09123 56056/0914 666 873

Hành trình: Đồng Hới – Quảng Trị – Đồng Hới

 

0 review
Giá từ: 1.590.000 vnđ
View

Festival biển Nha Trang 2013

Thời gian: 5 ngày/ 4đêm

Khởi hành: Tháng 6

Phương tiện: Đi bằng Oto.

Điện thoại: 0523 850 505

Liên hệ ngoài giờ: 0914.666.873

Hành trình:Quảng Bình – Nha Trang – Quảng Bình

0 review
Giá từ: 3.480.000 vnđ
View

Du lịch Miền Trung

Thời gian: 4 ngày/ 3đêm

Khởi hành: Tháng 6

Phương tiện: Đi bằng Oto.

Điện thoại: 0523 850 505

Liên hệ ngoài giờ: 0914.666.873/0979.476.413

Hành trình:Quảng Bình – Nha Trang – Quảng Bình

 

0 review
Giá từ: 2.960.000 vnđ
View