Khám phá hệ thống hang động và tìm hiểu văn hóa cộng đồng bà con Vân Kiều 2 ngày 1 đêm

[icon name="archive" class="" unprefixed_class=""] Khởi hành:  Đồng Hới

[icon name="car" class="" unprefixed_class=""] Phương tiện: Ôtô, Trecking

[icon name="flag-o" class="" unprefixed_class=""] Thời gian bắt đầu : Hàng ngày

[icon name="phone" class="" unprefixed_class=""] Điện thoại: 02323 850 505

[icon name="phone" class="" unprefixed_class=""] Ngoài giờ: Ms Trang 0911 366 567/ 0914666873