Tour Hà Nội Quảng Bình 3 ngày 2 đêm

[icon name=”archive” class=”” unprefixed_class=””] Khởi hành:  Hàng ngày

[icon name=”car” class=”” unprefixed_class=””] Phương tiện: Ôtô

[icon name=”flag-o” class=”” unprefixed_class=””] Thời gian bắt đầu : 7-30 – 8h15 am

[icon name=”phone” class=”” unprefixed_class=””] Điện thoại: 0523 850 505

[icon name=”phone” class=”” unprefixed_class=””] Ngoài giờ: Mr Cương 09123 56056 / 0914666873