Du lịch Quảng Bình – Động Thiên Đường ở Kẻ Bàng (Quảng Bình) hiện đang được sử dụng 1km để đón khách du lịch. Phóng viên... Chi tiết