Du lịch Quảng Bình – Ngày 12-8-2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1928/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du... Chi tiết