Sông Ròn chảy qua các xã vùng bắc huyện Quảng Trạch, Quảng Bình mang lại bao nhiêu là của ngon vật lạ, trong đó... Chi tiết

Cá nghéo là một loại cá xương sụn, có họ hàng với cá mập. Giống cá này không đẻ trứng mà đẻ con. Thịt... Chi tiết